MERKEZİN AMACI

   Amaç 1. Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin yürütecekleri büyük veri ve/veya veriye dayalı her türlü istatistiksel çözümleme, değerlendirme, raporlama, tahmin, analiz ve analize dayalı çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

 1. Üniversite tarafından talep edilen istatistiksel analiz ve raporlama alanlarında destek vermek.
 2. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak analizleri gerçekleştirmek.
 3. Üniversite, bilimsel kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından uygulanacak anketlerin tasarımı ve değerlendirilmesi konularında ücretli/ücretsiz destek sağlamak.
 4. Bilimsel araştırmalar yapmak, veri toplamak, veri analizi yapmak, rapor hazırlamak, proje yürütmek, yayın yapmak ve yaptırmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, özellikle Sanayi-Üniversite iş birliği çerçevesinde araştırma faaliyetlerinde yer almak, AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 5. Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere istatistiksel analiz, yorumlama ve raporlama hizmeti sağlayarak disiplinler arası çalışmalar yapmak.

 

Amaç 2. Kurumsallıkta mükemmelleşmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

 1. Üniversite veri altyapısının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında destek vermek.
 2. Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

 

Amaç 3. Eğitim ve araştırmada öncü araştırma merkezi olmak

 

 1. İstatistik biliminin önemi, kullanımı ve farkındalığı üzerine ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinlikler düzenlemek.
 2. Eğitim bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarındaki kişi ve kurumlar için istatistik altyapısını geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek ve sertifikalandırmak.
 3. Yurt içi ve yurt dışı akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak, araştırma ve eğitim programları yürütmek.
 4. Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
 5. Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.
 6. Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
 7. Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.