MERKEZİMİZ HAKKINDA

İstatistik, özellikle bir veri devrimi çağı olan 21. yüzyılda kamu, özel ve akademik sektörlerdeki belirsizliğin hâkim olduğu oluşum ve süreçleri betimlemek ve nihayetinde olası senaryoların çıktıları hakkında öngörüde bulunarak gerekli aksiyonu almada sıklıkla faydalanılan verilerden öğrenme bilimi olarak tanımlanabilir. Verinin toplanma yönteminden başlayarak uygun tekniklerle öngörülerin elde edilmesine kadar, karar verme sürecinin her aşamasında önemli bir yere sahip olan istatistik bilimi günümüzde hemen hemen tüm bilim alanlarında kullanılmaktadır. Özellikle Büyük Veri kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte de uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır.

Merkezimiz 2018 yılında faaliyetlerine başlamış olup Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan istatistiksel analiz ve raporlama faaliyetlerine destek vermektedir. Bunun yanı sıra özellikle sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde araştırma faaliyetlerinde yer almak ve AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak merkezin temel amaçları arasındadır. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan/almayan ve istatistiksel danışmanlık için merkeze başvuran gerçek/tüzel kişilerin talepleri karşılanmaktadır. Merkez, Üniversitemiz vizyonuna uygun ARGE projeleri geliştirmekte ve geliştirilen/geliştirilecek projeler içerisinde paydaş olarak katkıda bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli çalışma gruplarına ve paydaşlara yönelik sadece klasik istatistiksel yaklaşımlar üzerine değil aynı zamanda veri madenciliği, makine öğrenmesi ve büyük veri alanlarında da teorik ve pratik araştırmalara destek sunulmaktadır.