ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

 

İstatistiksel Öngörü, Zaman Serileri Analizi

Planlama, tüm işletmelerde yönetim sürecinin en önemli adımıdır. Başarılı bir planlama ise geleceğin isabetli bir biçimde tahmin edilmesi veya öngörülmesine bağlıdır.

İşletme yöneticileri, rekabetle başa çıkabilmek ve sürekli değişime ayak uydurabilmek için geçmiş verilerden hareketle, ekonomik konjonktüre ve işletmenin içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak geleceğe ilişkin karar verirler. Bu aşamada doğru kullanılan istatistiksel tahmin teknikleri önemli bir yer tutar.

Tahminlerin yapılabilmesi için gerekli olan verilerin elde edilmesinin en uygun ve kolay yolu zaman serisi analizidir. İşletme ve iktisat alanlarında zaman serilerinin büyük önem taşımalarının sebebi, önceki dönemlere ait gözlemlerin incelenmesi ve ileriye dönük tahmin yapabilmenin mümkün olmasıdır.

 

İstatistiksel Öngörü, Zaman Serileri Analizini kimler kullanır?

Pazarlama alanında, talebin tahmin edilmesi ve bu talep için gerekli reklam, promosyon ve dağıtım kanallarının planlanmasında kullanılır.

Finans departmanında, yeni sermaye teriminin planlanması ve nakit akışının tahmin edilmesinde kullanılır.

Personel departmanında, personel sayısını tahmin ederek eğitim ve iş iyileştirme programlarının düzenlenmesinde istatistiksel öngörü ve zaman serilerinden faydalanılır.

Hükümetler orta ve uzun vadede planlamalarında nüfus artışı, yıllık doğum-ölüm oranları gibi demografik zaman serileri yardımı ile çeşitli ekonomik göstergeler için tahminler yaparken zaman serileri analizi kullanır.

Kalite kontrol teknikleri yardımı ile süreç kontrollerinin incelenmesinde zaman serilerinden faydalanılır.

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

    ● Veri yapısına en uygun zaman serisi yöntemini seçeriz.

    ● Veriyi uygun temizleme yöntemleriyle düzenli hale getiririz.

    ● Gerekli durumlarda veriye uygun dönüşümü uygularız.

    ● Hipoteze uygu tahminlemeyi gerçekleştiririz.

    ● Sonuçları raporlarız.