VERİ MADENCİLİĞİ

 

Veri Madenciliği

Veri Madenciliği (Data Mining), büyük veri yığınları (Big Data) arasından doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi maden gibi işleme ve ayrıştırma demektir.  Veri madenciliği, teknolojik yollar ile elde edilen büyük veri yığınlarının çözümlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; veri temizleme, bütünleştirme, seçme, dönüşüm aşamalarından oluşur.  

Veriden sağlanacak bilgiye dayalı geleceğe yönelik tahminler yapan ve belirli bir amacı en iyilemeye çalışan ve veri madenciliği yöntemlerini uygulayan işletmeler, müşterilerine daha iyi hizmet ve ürün portföyü sunabilmektedirler.

 

Veri Madenciliğini kimler nasıl kullanıyor?

    ● Müşterilerin satın alma eğilimlerini tespit etmek için,

    ● Satış ve trend analizleri üzerine yoğunlaşmak için,

    ● Finans sektöründe kredi riski için mevcut müşterileri segmentlere ayırmak ve yeni başvuran müşteriye uygulanmasını sağlamak için,

    ● Müşteri segmentlerine yönelik pazarlama stratejisi geliştirmek için

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

    ● Gelen büyük veriyi, istekler doğrultusunda temizlemek, bütünleştirmek, seçmek ve dönüştürmek.

    ● Büyük verileri uygun metotlarla görselleştirerek keşifçi veri analizi yapmak

    ● Çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanarak, büyük verilerde aykırı davranış gösteren gözlemleri belirlemek (Fraud detection vb.), uygun kümeleme,

       sınıflama ya da tasnifleme yöntemini kullanarak her bir sınıfın yapısına uygun stratejiler belirlemek.

    ● Büyük verilerin istenen doğrultuda sınıflara ayırarak yeni gelecek bir gözlemin hangi sınıfa dahil olacağını önceden kestirmek.