VERİ ANALİZİ

 

Veri Analizi - İstatistiksel Analiz

Veri, her sektördeki işletmenin temel taşını oluşturur ve günümüzde büyük bir rekabet içinde bulunan sektörlerin kazanması için verilerin analizinin doğru yapılması, işletmelerin daha hızlı ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur.

Veri analizi, istatistiksel araştırma sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Bir araştırmaya yönelik toplanılan veriler en uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmeli, uygun veri görselleştirme yöntemleriyle görsel hale getirilmeli ve uygun şekilde yorumlanmalıdır.

Uygulamada veriler toplanırken sıklıkla karşılaşılan bazı hatalar şunlardır:

    ● Veri toplama gereçlerinin hatalı olması,

    ● Veri giriş problemleri,

    ● Veri analizinde kullanılan modelin araştırmanın temel amacına uyumsuzluğu,

    ● Veri isimlendirme veya verinin yapısındaki uyumsuzluk.

 

Veri Analizini kimler nasıl kullanıyor?

Veri toplayan ve topladığı veriyi işlemek, kullanmak isteyen herkes veri analizinden faydalanır. Veri analizi çıkarım yapmak için kullanılabildiği gibi, ileriye yönelik tahminleme için de kullanılabilir.

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

    ● Hangi verilerin mevcut ve elde edilebilir olduğunu belirleriz (Verinin türü, uygunluğu, niteliği, kaynağı, erişim kolaylığı).

    ● Veri toplama yöntemine karar veririz.

    ● Uygun grafiksel yöntemler kullanarak verinin yapısının anlaşılmasını sağlarız.

    ● Veriye uygulanacak analiz çeşidine karar veririz, gerekli durumlarda uygun veri dönüşümü yaparız

    ● Verinin güvenilirlik analizlerini yaparız.

    ● SAS, SPSS, R, Python gibi istatistik yazılımlar ve istatistik programlama dilleri sayesinde veri analizlerini oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliriz.

    ● Analiz sonuçlarını raporlar ve yorumlarız.