SAĞLIK

 

Sağlık Analizleri

● Pazara girecek yeni bir ürün veya hizmetin potansiyelini belirlemek,

● Yeni bir ilacın pazardaki konumunu saptamak,

● Henüz benzer bir ürünün olmadığı yeni bir pazarın potansiyelini tahmin etmek,

● Bir ürün için fiyat-talep ilişkisini saptamak,

● Gerçekte hekim ve hastaların ürünü nasıl kullandığını anlamak,

● Satış potansiyelini optimize etmek,

● Önceki ürün tanıtımları kullanılarak yeni ürün tahminleri yapmak, bunlarla ilgili riskleri ve belirsizlikleri anlamak,

● Herhangi bir hastalıkla ilgili olası sorunları ve olası riskleri ortaya çıkmadan önce tanımlamak,

● Müşterilerin marka hakkında ne düşündüğünü öğrenmek,

● Ürünlerin algılanan kalitesini öğrenmek,

● Doğru hizmet ve doğru işgücü talep tahmini yapmak için kritik işgücü planları geliştirmek,

● Verinin tutarlı, güvenilir ve her zaman güncel olduğundan emin olarak güvenilir analizler sağlamak.

● Hastane yönetim planlamasının yapılmasında gerekli istatistiksel analizleri gerçekleştirmek.