PAZAR ARAŞTIRMASI

 

Pazar Araştırması

Pazar araştırmaları ürün imajı, marka haberdarlığı, satış, fiyatlaması, satış sonrası hizmetler, tüketici tercihleri, reklam gibi konularda veri toplama, veri işleme ve veri analizi sürecidir.

Günümüzde sektörler arası artan rekabet nedeni ile her sektörün değişimi yönetebilmesi için pazar araştırmalarına olan ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir.

Pazar araştırması yapılırken aşağıdaki hususlar oldukça önemlidir.

    ● İşletmelerin iyi yönetilebilmesi için öncelikle kaliteli veriye ihtiyaçları vardır,

    ● İşletme doğru kararlar alabilmek için pazarlama dış çevresini iyi tanımalıdır,

    ● Kendisinin zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebilmelidir,

    ● Pazardaki mevcut bulunan fırsat ve tehlikeleri görebilmek için güçlü pazarlama bilgisine sahip olmalıdır.

 

Pazar Araştırmasını kimler nasıl kullanıyor?

Piyasaya yeni çıkacak ya da hali hazırda var olan bir ürünün hedef kitlesini, hedef kitlesinin özelliklerini, isteğini ortaya koymaya yarar.

Piyasaya yeni girecek bir çikolatanın tadının, ambalajının, boyutunun, fiyatının belirlenmesinde pzar araştırması kullanılabilir.

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

    ● Pazarlama problemini ortaya koyar, fırsat ve tehditleri belirleriz.

    ● Araştırmanın hedeflerinin ve zamanlama çizelgesinin oluştururuz.

    ● Araştırma konusu ile ilgili veri kaynaklarını belirleriz.

    ● Veriyi elde etme şekline karar veririz.

    ● Araştırmaya en uygun istatistiksel yöntemlerin belirleriz.

    ● Optimal örneklemi belirleriz.

    ● Veriyi toplar ve istatistiksel analizini gerçekleştiririz.

    ● Pazarlama araştırması bulgularını raporlarız.