OPTİMİZASYON VE KARAR VERME

 

Optimizasyon ve Karar Verme

Matematiksel bir ifade ile optimizasyon problemi, bir amaç fonksiyonuna minimum veya maksimum değeri veren çözümü bulmayı hedefler.  Günümüzde gelişen teknoloji ve çevresel şartlar gereği optimizasyon problemleri karmaşık bir doğaya sahiptir. Karmaşık problemler ise genellikle risk, getiri, kar, maliyet, zaman, performans gibi birbiri ile çelişen ve kıyaslanamayan birden fazla amaç fonksiyonları ile karakterize edilir.

Optimizasyon, ekonomi, bankacılık, finans, enerji, tıp, mühendislik gibi farklı sektörlerde ortaya çıkan problemleri çözer. Örneğin, finansal karar vermede temel yaklaşımlardan biri optimal portföy oluşturmaktır. İşletmeler için birçok hedefin eş anlı sağlanması veya bu hedefler arası ikame edilebilirliğin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle finans kelimesinin daha da matematiksel bir anlam kazandığı günümüzde finansal karar verme problemlerini çözmek için istatistiksel tahminleme ve çok kriterli optimizasyon teorisine başvurulabilir.