ENERJİ

 

Enerji

● Bir alanı ısıtmak ya da soğutmak için gerekli klima enerji yükünü ve hacimsel hava akışını belirlemek,

● Herhangi bir alandaki, ısıtma ve soğutma seçenekleri arasındaki benzerlikleri ve ya farklılıkları araştırarak en uygun seçeneği sunmak,

● Aylık enerji tüketimi ve faturaları, yıllık enerji maliyetini ve yıllık CO2 salınımını tahminlemek vb...

● Makro ve mikro enerji planlarını düzenlemek ve tahminleme yapmak.