BANKACILIK VE FİNANS

 

Bankacılık ve Finans

● Kredi notunun belirlenmesi,

● Müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi,

● Bir ürün veya hizmete talebin belirlenmesi,

● Hedef pazar segmentasyonu,

● Riske maruz değerin belirlenmesi,

● Müşteri beklenti, memnuniyet ve sadakatinin belirlenmesi,