ARAŞTIRMA TASARIMI

Araştırma Tasarımı

Araştırma tasarımı, örnekleme, kısmen pazar araştırması ve anket tasarımının birleşimi olarak tanımlanabilir.

Araştırma tasarımı yapılırken, araştırmanın ana kütlesi ya da hedef kitlesi doğru belirlenmeli, buna uygun örneklem seçimi yapılmalı, anket tasarlanırken örneklem özellikleri de dikkate alınmalıdır.

Anket kısaca bir soru formudur. Anketi hazırlanırken, cevaplayacakların özelliklerinin dikkate alınması, amaca ve konuya uygun olan soruların sorulması, optimal sayıda soru sorulması ve en uygun soru türlerinin kullanılması (bilgi kaybına veya karmaşasına neden olmamalı) gerekir.

Anketten alınan cevapların geçerli ve güvenilir olması gerekir.  Geçerli ve güvenilir olmayan ölçeklerle toplanmış verilerden doğru sonuçlar çıkması da beklenemez. Anket profesyonel olarak hazırlanmalı, analizlere geçilmeden önce anketin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmalıdır. İyi, doğru ve güvenilir istatistiksel analiz sonuçları ancak doğru veri toplanması ve doğru araştırma tasarımıyla mümkündür.

 

Araştırma Tasarımını kimler nasıl kullanıyor?

Çalışan memnuniyeti anketleri ve müşteri memnuniyeti anketleri araştırma tasarımı gerektiren anketlerdir.

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

    ● Yapılacak çalışmanın hipotezlerine, hedef kitlesine ve ulaşılmak istenen amaca uygun olarak anket sorularını doğru bir şekilde hazırlarız.

    ● Uygulanacak örnekleme yöntemini, örneklem büyüklüğünü belirleriz.

    ● Anketin güvenilirlik ve geçerliğini denetleriz.

    ● Anket verilerini raporlarız.

    ● Anket sonuçlarının yorumlarız.