ÖRNEKLEME

 

Örnekleme

Herhangi bir araştırmada, ilgilenilen anakütleden seçilecek birimlerden oluşan alt topluluğa örneklem, örneklemin kapsadığı birimlerin sayısına da örneklem hacmi denir. Örneklemenin en önemli avantajı istenilen bilgi anakütleye oranla daha hızlı elde edilir, daha az maliyetlidir ve daha az sayıda gözleme sahip olunduğundan her bir birim daha detaylı incelenebilir. Örneklemede, minimum maliyet ile gerekli güvenilirliğe, ya da belirli bir maliyetle maksimum güvenilirliğe ulaşmak amaçlanır.

Örnekleme, pek çok istatistiksel çalışmada göz ardı edilen istatistiksel yöntemler bütünüdür. İstatistiksel çalışmanın doğruluğu, tutarlılığı ve güvenilirliği büyük ölçüde doğru örneklemin ve örneklem büyüklüğünün seçilmesine bağlıdır.

 

Örneklemeyi kimler nasıl kullanıyor?

Gerek akademik gerekse de araştırma amaçlı olsun, bir anket yoluyla araştırma tasarımına ihtiyaç duyan tüm çalışmalarda örneklem büyüklüğünün ve örneklem özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Örneklem büyüklüğü, 1. Tip hata, 2. Tip hata ve güç kavramları da kullanılarak, veri toplanmaya başlamadan önce ya da çok küçük bir örnek toplandıktan sonra belirlenmelidir.

Siyasi seçimler öncesinde partilerin alacağı oy oranlarının tespitinde, tıbbi bir ilacın test edilmesi için uygulanacak kişi sayısının belirlenmesinde, içinde anket bulunan herhangi bir çalışmada örnekleme kullanılır.

 

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

İstenilen çalışma amacına ve maliyet kısıtına uygun olacak şekilde,  en uygun örnekleme planını, örnekleme yöntemini ve örneklem hacmini belirleriz. Böylelikle, veri toplandıktan sonra gerçekleştirilecek çıkarımsal ya da tahminsel analizlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu en üst seviyeye çıkarırız.