MÜDÜRÜN MESAJI

YTÜ İstatistik ve Uygulama Merkezi (İSUM) 2018 yılında açılmıştır. Tarafsız yorumların yapılması için bilimsel yönde istatistiki veri elde etmenin ve veriyi doğru analiz etmenin önemi çok büyüktür. Merkezimizdeki eğitimlerin temel hedefi, ülkemizin işgücü kalitesinin ve bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak, lisans ve yüksek lisans seviyesinde ihtiyaç duyan öğrencilere farklı bilim dalları ile istatistiği kullanmaları için çeşitli dersler sunulmaktadır. Bu dersler kendi alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülecektir.

Bu eğitimciler, ülkemizin ve Dünya’nın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış ve hem akademik hem de profesyonel Dünya ile yakın ilişki içerisinde olan deneyimli akademik kadroda bulunan öğretim üyeleridir. Programımız gelişime açık yapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimler vererek bizleri seçen öğrencilerimizin bilgi birikimini artırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca merkezimizde özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlara yönelik proje destek hizmetleri verilmektedir. Bu desteklerde de konu ile ilgili uzman kişilere ulaşılıp bilgi alışverişi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Merkezimizle çalışmayı tercih eden tüm öğrenci ve ilgili kişilere şimdiden teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Filiz KARAMAN